5 aug. 2010

Wesleys "Quadrilateral"

På den engelska sidan finns en artikel om hur man kan undervisa om den Wesleyanska "Quadrilateralen". Jag kan inte hitta något bra ord på svenska, men en "Quadrilateral" är en fyrsidig geometrisk figur med fyra hörn.
De fyra sidorna i Wesleys teologi är ett redskap för att kunna göra etiska och teologiska bedömningar. De fyra sidorna som används för bedömning är:
-skriften
-traditionen
-erfarenheten/upplevelsen
-förnuftet
Artikeln betonar att även om alla sidorna måste finnas där, behöver de inte vara lika långa.

Inga kommentarer: