3 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 3 augusti

Religionens återkomst
"Västeuropa trodde sig håva in upplysningens sista frukt, den övermogna kristna religiositet som dröjde kvar i trötta kyrkor, höll på att falla", skriver Bengt Ingvar Ekman i Borås Tidning.
Då alla förväntade sig att världen skulle ta ett kliv ut ur de gamla religionerna och låta dem alla dö i upplysningens och förnuftets namn, sker plötsligt det motsatta. Det har aldrig varit så många kristna på jorden som nu.
Artiklen avslutas med orden:
"Vad beträffar religionens återkomst i den europeiska verkligheten så har den också satt sin prägel på kontinentens östra del de senaste 20 åren, från Ryssland till Albanien. Det som dödförklarats under Lenin, Stalin och Hodja är plötsligt livs levande. Som historien kan uppföra sig!"

Afrikas religiösa väntar på tidens ände
"61 procent av alla kristna afrikaner tror att de kommer att bevittna Jesu återkomst", skriver Dagen. 
Jag tycker inte det är särskilt förvånande. Kristendomen växer så att det knakar i Afrika och väckelse och en levande kristendom har alltid gått hand i hand med tron om Jesu snara tillkommelse. I Västeuropa är situationen den omvända. Kyrkorna går starkt tillbaka och talet om Jesu återkomst hörs sällan.
(Dagen-artikeln handlar huvudsakligen om hur kristendomen och islam tagit över den afrikanska kontintenten.)

"Vi pratar alltid tro..."
...säger Doreen Månsson om sina möten med Carola i Aftonbladet, Nöjesbladet.
"Carola höjer rösten i nytt barnprogram i SVT.
Stjärnan sjunger duett med barnprogramledaren Doreen Månsson.
Gemensamt har de sin kristna tro.
– Vi pratar om det varje gång vi ses. Det är svårt att låta bli när det är en så stor del av mitt och hennes liv, säger Doreen Månsson till Nöjesbladet."

Inga kommentarer: