6 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 6 augusti

Kristna politker en bra motkraft
Stefan Swärd skriver i Världen idag om vikten att det finns kristna med i det politiska systemet:
"Kristna kyrkan kan aldrig strikt sammankopplas med ett politiskt parti. Partier är en avgörande del av vårt demokratiska och politiska samhällssystem, men är i sitt väsen något annat än församlingen. Därför kan det inte i strikt mening finnas kristna partier.
Kristendomen kan inte omformuleras till ett partipolitiskt program. Däremot är det värdefullt att kristna engagerar sig i partier, och självklart är det värdefullt att partier låter kristna finnas med på ledande poster, och låter tankegods både från Bibeln och kristna historien påverka inriktningen. Det är en bra motkraft mot den etiska relativisering, materialism och individualism som präglar vår kultur."

Swärd ifrågasätter även det lämpliga i att två ledande företrädare för Sveriges Kristna Råd skriver en debattartikel i DN tillsammans med en företrädare för socialdemokraterna under pågående valrörelse.

Stolthet och tolerans mot alla
Vanja Berggren, lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, efterlyser lite mer tolerans mot oliktänkande hos arrangörerna i Prideparaden i Stockholm i en dabattartikel i Ystads Allehanda och i Trelleborgs Allehanda. Hon jämför med de häftiga angreppen på mamma, pappa, barn - kampnajen:
"Den pågående debatten ger en liten flashback till ett annat inlägg, som inte bemöttes med samma tolerans. En affisch med ett rött hjärta, genomborrat av en pil förorsakade starka reaktioner 2007. Över hjärtat stod nämligen följande provocerande lydelse: "Bevara äktenskapet." och under hjärtat, med ett barns handstil: "Mamma, pappa, barn." Budskapet utlöste en storm av debatt. Några riksdagsledamöter skrev till SL, som tillåtit affischerna i tunnelbanan, att "reklamen är kränkande" och "kan bli grund för hatbrott". Och att avsändarens avsikt var att sprida "Homofoba och värdekonservativa budskap". Affischerna revs ner. Organisationen bakom kampanjen, Svenska Evangeliska Alliansen, där bl a Frälsningsarmén och Pingstkyrkan ingår, anklagades för homofobi och t o m nämndes som inspiratör för kristna terrorister och utsattes för en rad trakasserier. Hemsidan blev hackad och nedsläckt. Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) krävde att kampanjen skulle stoppas och RFSLs Ungdoms ordförande sa: "Jag vill inte behöva se homofoba och värdekonservativa budskap i det offentliga rummet."

Inga kommentarer: