5 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 5 augusti

"Ändra din kristna tro annars ingen examen"
Mats Tunehag skriver i Världen idag om en universitetsstuderande 24-årig kvinna som hotas med "omprogrammerng" och avstängning från vidare studier om hon inte avsäger sig sin kristna övertygelse om homosexulatitet.  "Universitetet vill att hon ska genomgå ett omskolningsprogram där hon lär sig tänka, tycka och tro annorlunda – det vill säga sluta tro så kristet. I behandlingsprogrammet skulle ingå att tvingas delta i gayaktiviteter."Läs också på engelska sidan>>
 


Nattvard och evangelisation
Dagen rapporterar att det har inkommit 79 motioner till Kyrkomötet som börjar den 27 september. Flera motioner handlar om tillträdet till nattvardsbordet. En motionär skriver:
"- Hur gör man om man är glutenintolerant, nykter alkoholist, av sjukdomskäl inte kan dricka alkohol, är barn, ung eller av medmänskliga skäl bestämt sig för att inte inta alkoholhaltiga drycker? skriver hon i sin motion och slår ett slag för att alla ska känna sig välkomna till gemenskapsmåltiden."
Andra motionärer pekar på behovet att återevangelisera Sverige:
"Med anledning av att Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt skriver Kjell Petersson och Dag Sandahl - båda från Frimodig kyrka - att "missionsuppdraget i Sverige är nu större än det varit sedan 1100-talet".  - Den enda vägen framåt är att ta till sig Jesu uppdrag på nytt."


"Det går inte att skapa ett kristet parti...."
Skriver Magnus Jacobsson i en debattartikel i Dagen: 
"Väckelse och försoning kan inte röstas fram via lagar, Förändring av en nation kommer alltid utifrån en väckelse där människor själva söker sig till Gud."

Inga kommentarer: