17 aug. 2010

rupebas morgonkoll - 17 augusti

Biståndsminister Gunilla Carlson och det villkorslösa biståndet till Gaza
Fred i Mellanöstern skriver om Sveriges bistånd till palestinerna som till stor del används för anti-israelisk propaganda i Sverige.
"Vi missunnar inte palestinierna att tacka ja till att leva på internationellt bistånd. De är världens största bidragsmottagare per capita. Det är upp till den svenska regeringen att bestämma om vi ska vara världsledande på att skicka våra skattepengar dit. Nästan alla andra regeringer i världen har valt att lägga sig på en bråkdel av Sveriges miljardrullning. Särskilt mot bakgrund av Yassir Arafats intifador, Hamaskuppen i Gaza, raketkriget mot Israel, den väldokumenterade korruptionen hos den Palestinska Myndigheten och UNRWA, samt den palestinska vägran att sätta sig i fredsförhandlingar."http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7467119735173498277&postID=1209244279797719699

Frälsning går före politiska utspel för Assemblies of God
Dagen skriver om pingssamfundet Assemblies of God i USA, som har gjort ett utspel och deklarerat att människors frälsning är högre prioriterat än att göra politiska utspel. Jag tror inte att något kyrkosamfund har någon annan uppfattning, även om det i handling kan se ut så många gånger. Som bild till reportaget har Dagen lagt in en Frälsningssoldat som spelar horn?? Artikeln innehåller inget som varken berör Fräslningsarmén eller hornmusik.

Inga kommentarer: