2 juli 2011

Andra dagen i Stockholm

Utanför Templet i Stockholm

Den andra dagen i Stockholm för vår grupp från Lettland var den första dagen av Frälsningsarméns kongress.
Det var en intensiv dag för Riga Staff Songsters som sjöng på tre möten under dagen. Först sjöng vi på de två officersmötena på Templet och därefter på välkomstmötet i Immanuelskyrkan.
Kongressens gäster kommendörerna Sue och Barry Swanson hade en utmanande förkunnelse och manade både till eftertanke och till att ta livsavgörande beslut.

Under det andra officersmötena var det parentation över officerare som befordrats till härligheten sedan föregående kongress. 66 namn lästes upp. Det skapade en viss förvåning bland våra lettiska vänner då namnet Ruth Baronowsky lästes. Den enda Rut Baronowsky de kände till var ju min Rut och hon hade just innan dirigerat Riga Staff Songsters. Förvirringen la sig då vi kunde lugna dem och tala om att Rut mådde väl och den upplästa Ruth Baronowsky var min mamma.
Barry Swansson anknöt till namn som hade haft stor betydelse för honom, men som nu var hemma hos Herren. Och han frågade vem kommer att komma ihåg oss som människor som haft betydelse för någon annans utveckling som kristna och betydelsen av att vi lever våra liv väl.

Immanuelskyrkan håller på att fyllas inför välkomstmötet

Jublande lettiska officerare i det sena lovsångsmötet

Kvällen avslutades med ett lovsångsmöte och sent på fredagskvällen återvände 30 lettiska officerare och kadetter till sitt natthärbärge i Lännersta med stor tacksamhet till vad dagen fört med sig.

/peba

Inga kommentarer: