25 juli 2011

rupebas morgonkoll den 25 juli

rupebas morgonkoll

Flight to Israel efter Ship to Gaza

Världen idag - "Som en motreaktion till Ship to Gaza har nu några kristdemokrater tagit initiativ till ”Ett stöd- och solidaritetsflyg för Israel”.
- Ship to Gaza och dess beskrivning av verkligheten får inte stå oemotsagd, säger Katarina Gustavsson
."

Vi kuvar det onda genom att göra gott
Ledaren i Svenska Dagbladet: "Det onda dyker upp mitt ibland oss. Vi måste bjuda det motstånd. Men vi kuvar det genom att göra gott." 
Kommentar: Det verkar som om SvD har kommit till insikt om att Bibelns budskap sedan två tusen år är sant: "Övervinna det onda med det goda"

Konsekvenser av två verkligheter
Världen idag - "Det har pågått två parallella abortdebatter under den gångna veckan. De sammanfaller i ett avseende. De tydliggör konsekvenserna av vår abortkultur."

Nyktra till i köpkriget!
Hemmets Vän - "Kretsar hela livet kring billigare mobiltelefoner, mp3-spelare, hemma­bioanläggningar, smalare och större teveapparater, häftigare datorer, snabbare Internet? Och avbetalning på tolv, 24, 48 eller 60 månader för att kunna köpa det senaste?"

Inga kommentarer: