29 juli 2011

rupebas morgonkoll den 29 augusti

rupebas morgonkoll

Prästen i Breiviks fängelse: Det blir inte lätt att möta honom
Kyrkans Tidning - "Mitt i all djävulskap finns det en människa. Var eller när vi finner den är inte lätt att säga, men den finns där inne.” Det säger fängelseprästen Cato Kristiansen, som är en av de få den häktade massmördaren Anders Behring Breivik får träffa under isoleringen."

Stanley Sjöberg om dagens predikanter
Hemmets Vän - "Jag tror att ett grundproblem i vår tid är den ytliga bibelkunskapen som påverkats av mer ifrågasättande än tro. Predikanter och sångare fungerar som säljare som inte vet något om sin produkt, eller tillförordnade läkare som vet hur man använder en kniv, men saknar kännedom om kroppens anatomi. Sanningen är att den teologiska litteratur som studeras för att utbilda morgondagens pastorer och församlingsledare inom vårt lands frikyrkorörelser, präglas av just den bibelkritik som förnekar den tro som alltid varit drivkraften i väckelserörelsernas historia."

Stefan Swärd ny ledarskribent i Världen idag
Världen idag - "Mitt i detta sommarlugn är det en stor glädje för mig att introducera Stefan Swärd som ledarskribent på Världen idag. Han är ingen ny bekantskap för tidningens läsare, utan har funnits med i olika sammanhang även tidigare. Under den senaste tiden har han inte minst bidragit med gästkommentarer."

Så minns vi John Stott
Dagen - "John Stott, en av kristenhetens viktigaste och mest inflytelserika personer under 1900-talet, är död. Han lämnar efter sig ett 90 år långt liv av brinnande evangelisation och engagemang för den världsvida kyrkan."

Inga kommentarer: