18 juli 2011

Det är inte fel med framgångstänkande

Stanley Sjöberg reagerar mot att en rubrik som refererar till en undersökning säger:
nio av tio evangelikala ledare förkastar framgångsteologin. Han skriver i Hemmets Vän:

"Framgångsteologin är förankrad i Bibeln som helhet: ”Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång” (Ordspråksboken 16:3). ”Allt vad han gör lyckas väl” (Psaltaren 1:3). Guds omsorg gäller både jordbruket, boskapen, trädgården och möjligheterna att bryta ”koppar ur bergen” (5 Mosebok 8).
Framgångsteologin i modern tid har sitt ursprung i det som hände efter det krig som hade gjort miljontals människor hemlösa och lämnat dem i fattigdom och svält. Då började den unge predikanten Yonggi Cho i Seoul att predika tro på Guds möjligheter att ge idéer och styrka. En hel nation reste sig ur förnedringen genom bön och arbete.

Levande kristendom har genom hela historien skapat vision och energi att upprätta människovärdet, ge bättre social standard, när frälsningsupplevelsen befrias från missbruk och resignation.
Framgångsteologin har möjliggjort finansiering av stora missionsprojekt utifrån enskilda människors offergåvor. Idén har visserligen förfalskats av dem som sökt självisk rikedom och saknat rättvisetänkande. Det sociala evangeliets förespråkare har på ett liknande sätt haft en ärlig ambition, med Jesus som förebild. Den kristna vänstern har i andra sammanhang förfallit till att stödja revolutionärt våld för att uppnå sina  mål
."

Läs mer i Hemmets Vän>

Inga kommentarer: