1 juli 2011

Judarnas rätt till Jerusalem

På Kristers blogg finns ett intressant inlägg om judarnas rätt till sitt land. Enligt Koranen!!
Följande verser citeras:
"Vi hava ju givit Israels barn en säker boning och beskärt dem goda ting… (sura 10:93)

Vi hava ju frälst Israels barn från det nesliga straffet. Och från Farao. Han var förvisso en hög herre; ja, han hörde till de hänsynslösa.
Vi hava ju med flit utkorat dem [Israels barn] framför all världen (sura 44:29-31).

Vi hava ju givit Israels barn skriften, visheten och profetkallet, beskärt dem goda ting och givit dem företräde framför all världen (sura 45:15)
".

Du kan läsa hela inlägget här.

Inga kommentarer: