16 juli 2011

Livets två viktigaste händelser

"De två viktigaste händelserna i livet är dagen jag föddes och dagen jag förstod varför jag föddes".

Den andra dagen handlar om då jag förstår Guds kallelse med mitt liv.
(Aspirantsekreteraren i UK under ordinationsmötet i London i juli 2011)

Inga kommentarer: