14 juli 2011

En sakramental armé

Då jag arbetade som bibellärare på Jelöy Folkhögskola på 1980-talet hade vi många intressanta samtal om sakramenten. Nästan varje år hade vi i Bibelklassen elever med luthersk bakgrund som förespråkade barndop, vi hade också elever från pingströrelsen som bara kunde tänka sig vuxendop. Dessutom hade vi norska frälsningssoldater som oftast var barndöpta och så hade vi frälsningssoldater från andra delar av världen som aldrig hade varit i närheten a vatten.

Mer och mer har jag förstått hur fullständigt obegripligt det kan vara för en frälsningssoldat ifrån en annan del av världen att förstå att den stora majoriteten av frälsningssoldater i Norden är döpta. De flesta som barn och andra som vuxna. Det kan vara lika obegripligt för dem att förstå att frälsningssoldater i Norden, förutom att vara frälsningssoldater, dessutom är medlemmar i en annan kyrka, den lutherska kyrkan. En kyrka med en teologi som avviker starkt från Frälsningsarméns då det gäller församlingssyn och syn på sakramenten och frälsning.

För att förklara det Nordiska förhållningssättet till kyrkotillhörighet och bruk av sakramenten har Frälsningsarmén i Finland gett ut en liten bok med titeln ”En sakramental armé, Frälsningsarméns syn på en sakramental livsstil i de nordiska länderna.” Författare är Vibeke Krommenhoek (Danmnark), Johnny Kleman (Sverige) och Antero Puotiniemi (Finland). Boken finns tillgänglig på svenska, finska och engelska och ger en god förståelse för den historiska utvecklingen i synen på sakramenten både internationellt och i Norden. Boken finns att köpa på Handelsenheten.

Inga kommentarer: