8 juli 2011

Engagemang, en kristen plikt

Stefan Gustavsson skriver i Världen idag:
"Visby översvämmas den här veckan av politiker, journalister och  lobbyister av alla slag. Som fenomen är Almedalsveckan unik och har väckt internationell uppmärksamhet. Andra länder saknar liknande mötesplatser för människor med intresse för samhällsfrågor. Det finns en enorm bredd – alla är här – och det finns en närhet till makthavare och opinionsbildare som vi inte är vana vid från andra sammanhang.
 Den kristna närvaron under Almedalsveckan har gradvis ökat. I år är det ett stort antal seminarier och debatter som har kristna arrangörer eller medverkande med en uttalad kristen tro. Det är mycket positivt – och förhoppningsvis bara början!
 När det kristna samhällsengagemanget växer, blir det också viktigt att tänka igenom dess motivering. Varför ska kristna engagera sig?
 Först en avgränsning. Vi vet alla att politik har begränsningar. Människans djupaste problem kan inga politiska lösningar rå på. När det gäller människans bortvändhet från Gud och vår inkrökthet
i oss själva är politik – oavsett om den drivs av Reinfeldt eller Juholt, oavsett om den bygger på Mill eller Marx –  hjälplös. Människans hjärta kommer bara evangeliet åt. Ingenting får därför ersätta kallelsen att bygga församlingar, predika Guds ord och erbjuda alla nytt liv genom Jesus Kristus.
 Samtidigt finns det utifrån kristen tro starka skäl att engagera sig i samhällsfrågor."
Läs mer>

Inga kommentarer: