27 juli 2011

Debatt om dop och omdop

Mikael Karlendal skriver i sin blogg om nyorienteringen inom Pingströrelsen då det gäller synen på dopet. Karlendal skriver:
"Jag tycker det är intressant att fler pingstpastorer än jag funderar över dopfrågan och vågar göra det utan skygglappar. Men, frågan är var man för  samtalet? Erbjuder tidningar som Dagen och Världen idag ett lämpligt forum? Erbjuder bloggvärlden ett lämpligt forum? Speciellt med tanke på att så få pastorer ägnar sig åt att blogga. Erbjuder pastorsakademin eller olika konferenser ett forum för detta? Förs det längre någon diskussion? (Dvs, utanför vänners sällskap).
Men, för att återknyta till Hedin, innebär inte hans resonemang att det hade varit bättre om vi i pingströrelsen m fl liknande samfund hade utvecklats till att bli mer som Svenska Missionskyrkan eller Svenska Alliansmissionen när det gäller dopfrågan? Om man resonerar som Hedin, vore det inte då rimligt att också kunna tänka sig att praktisera även barndop för dem som så önskar? Jag svarar inte själv på den frågan just nu, jag bara ställer den. Jag döptes personligen som nioåring och det var ett medvetet val från min sida som har visat sig hålla hittills, men jag har många gånger ställt mig frågan när det gäller andra barn i liknande ålder (även äldre)."
Läs mer>

Inga kommentarer: