15 juli 2011

rupebas morgonkoll den 15 juli

rupebas morgonkoll

”Det finns en rädsla för den helige Ande”
Dagen - "Biskop Graham Dow, 69, en av huvudtalarna på Oasmötet, tror att vi skräms av det vi inte kan kontrollera."

Skolpastor strider inte mot skollagen
Kyrkans Tidning - "Att ha en skolpastor på skolan strider inte mot skollagens krav på att undervisningen ska vara icke-konfessionell, konstaterar Skolinspektionen."
Använd bilder i abortdebatten
Stefan Gustavsson skriver i Dagen - "Frågans komplexitet behöver belysas ur alla synvinklar. Men det finns ingen anledning att rygga tillbaka för bilder som visar vad diskussionen ytterst handlar om."

Frälsningsarméns kvinnoboende
FA:s hemsida - "Vanligtvis är gästerna kvinnor som behöver bo skyddat efter att ha misshandlats och förföljts av sina män eller pojkvänner. Sedan helt nyligen finns här även kvinnor som räddats från en tillvaro som tvångsprostituerade."

Inga kommentarer: