3 juni 2013

(3) En vision för de förlorade, eller en förlorad vision?

En vision för de förlorade, eller en förlorad vision?- Del 3
Harold Hill, Nya Zeeland.

Ett bidrag till "Thought Matters Conference 2012". Hämtad från fsaof.blogspot.com.

Detta är ett inte hela artikeln utan bara utdrag. Hela artikeln på engelska hittar du HÄR.
På svenska hittar du del 1 HÄR, och del 2 HÄR.


William Booth skrev 1902 (utdrag):
Många officerare försöker driva Frälsningsarmén utan frälsning – de försöker tillämpa den mest underbara religiösa organisationen som världen skådat med mycket lite religion. De hamnar i ett arbetssätt som är strikt formellt och de fortsätter att utföra arbetet utan några resultat eller med mycket små resultat därför att livet och glöden, elden och passionen har falnat eller i alla fall nästa falnat.
1904 beskriver Booth ännu en vision, en vision om en ny officers orden. Han skrev (jag sammanfattar även detta):
Jag tänkte… och såg en ny slags officerare som plötsligt blir synliga…
.. de såg ut att manifestera extrema uttryck för ärlighet, självförnekelse, och de var fullständigt fokuserade. De var kompromisslösa och våghalsiga… de välkomnade umbäranden… de accepterade svårigheter… de mötte opposition och motgångar med saktmod, tålamod och kärlek…

… de hade frivilligt tagit till sig de gamla löftena om ett liv I celibat, fattigdom och lydnad… löfte… som bara band upp dem för några år, med möjlighet till förnyelse för ytterligare en period, eller att med hedern i behåll återvända till vanligt officersskap.
… de bar en ny slags uniform…  och de var tydligt stolta over vad unifomen representerade…
.. de vägrade att ta emot pengar eller gåvor.. de hade lovat att inte ha några egna ägodelar… förutom de kläder de bar.
… de vandrade omkring… till fots… och talade till människorna på gatan… varhelst de hade tillfälle att att göra det, om döden, domen, evigheten, anger, Kristus och frälsning…
… jag såg deras antal… en mycket liten grupp i början som gradvis utökades till en stor grupp. De välutbildade och framgångsrika, blev tilltalade av deras enkla Kristusliv, och utökade deras skara då de kom från universiteten, finansinstitutionerna och från andra förnäma platser.

Booth beskrev officerarna som han hade förväntat de matt vara 25 år tidigare – och insåg klart att de inte var det längre. Han erkände inte att hans trupper nu hade blivit alltför tyngda av att samla in pengar, att rapportera statistik och att hantera de redan frälsta, allt detta var sådant som följde med institutionaliseringen av hans vision, men han visste att han nu behövde en ny orden. Om han hade varit femtio år yngre hade han startat den själv.

Men det gjorde han inte, och hans gamla orden Har nu blivit hundra år äldre. Här talar jag förstås utifrån ett väst-perspektiv där Australasia är en del.

Den nuvarande tillväxten i Frälsningsarmén sker huvudsakligen i utvecklingsländerna och påminner om växten inom armén under de första åren, men det är en helt annan historia. Vad som bekymrar mig är nedgången i västvärlden.


Så hur kunde allt detta hända? Ganska naturligt och mänskligt. Orsakerna är lika mycket sociologi som andligt.

Vad händer nu? Kan visionen bli återfunnen?
Gerald Arbuckle skulle svara att den inte bara kan bli återfunnen. Den måste bli det! Han drar en skiljelinje mellan ”förnyelse”, som bara är ett lappande på det existerande, och ”återfinna”, som handlar om en djup, radikal förändring av den nuvarande situationen. Han definierar ”återfinnande” som en process där man återvänder till den grundläggande erfarenheten i organisationen eller gruppen för att återupptäcka och åter-äga visionen och den drivande energin som pionjärerna hade.

Det finns ett stort behov av en sådan återupptäckt i tider då samhället går in i en ny period av förändring och kaos. Uppdraget som var ett svar på utmaningarna i en tidigare period kan nu ha fastnat i en form som skapades för att verka i en situation som inte längre existerar.

Arbuckle skriver att ”då människor upplever sin kraftlöshet, återvänder de till de heliga ögonblicken då gruppen grundades.
Där kan de ställa de grundläggande frågorna om sitt ursprung, vad som är väsentligt I den grundläggande visionen, vad som måste behållas, och vad vi kan lämna bakom oss”.

Inga kommentarer: