11 juni 2013

Lite mer om profetia

Jag publicerade nyligen ett inlägg med rubriken "Om profetia" (Webbradio). Det var en kommentar på kommentarer jag fått på tidigare inlägg. Här kommer ytterligare ett inlägg. Det är ett kort utdrag ur en bok som jag skrivit och som jag räknar ska kunna tryckas i sommar. Boken heter: GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror!

"På samma sätt som med de andra nådegåvorna finns möjligheten att tala profetiskt hos alla Guds barn.
 

Att tala profetiskt är att säga ut vad vi hör Herren säga. Ett kännetecken på Gud barn är enligt Jesus att vi känner igen Guds stämma. Jesus berättar i liknelsen om den gode herden och fåren att fåren (vi) följer herden (Jesus) för att vi känner igen hans röst. Tänk att vi, i dagens mediebrus med tusentals intryck och stämmor som försöker fånga vår uppmärksamhet, bland alla stämmor kan känna igen Guds röst. Jesus säger att vi kan det.

Att tala profetiskt är att tala ut det som vi hör Herren säga. Uppenbarelseboken avslutar varje brev till de sju församlingarna i Mindre Asien med orden: ”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingen” (Upp 3:6). Gud hade ett speciellt unikt budskap till var och en av de sju församlingarna.

Att tala profetiskt är att förmedla en gåva, ett budskap, till en annan människa eller till en grupp av människor. Gåvan är normalt inte till dig som bär fram den, utan du får vara en kanal som förmedlar gåvan till den eller dem det gäller. Det behövs tro för att ta emot budskapet från Gud och kanske ännu mera tro och kärlek för att våga bära fram budskapet.

Ett profetiskt budskap skall man inte utan vidare tro på. Bibeln säger att budskapet skall prövas. Varje budskap är färgat av profeten som bär fram budskapet. Du får normalt inte orden som skall sägas, utan du får ett budskap. Sedan får du klä budskapet i ord. Även om budskapet är detsamma kan det låta väldigt olika om två personer bär fram samma budskap. Någon har ett målande, bildrikt språk och målar ut budskapet i många färger. En annan kanske uttrycker sig fåordigt och säger med några få ord samma sak som den förste använder tio minuter att förmedla. Någon har kanske ett stort ordförråd med nyanser och en annan uttrycker budskapet med sitt begränsade ordförråd. Någon kanske bär fram budskapet under med starka känslor, men en annan bär fram budskapet utan några känslor inblandade. Varje budskap är färgat av budbäraren och måste prövas i kärlek till budbäraren.

Ibland kan det låta lite konstgjort för unga lyssnare att höra en äldre person bära fram ett budskap under stark sinnesrörelse på en mycket gammaldags svenska. Men det kanske inte är så konstigt om man ett helt liv har läst 1917 års bibelöversättning och alltid hört Gud tala på en svenska från början av 1900-talet, att man då man bär fram budskapet, uttrycker sig på det språk man är van att höra Herren tala på.

Eftersom varje budskap är färgat av dem som bär fram det kan det vara så att den som bär fram ett budskap för första gången kan vara så upptagen av att han eller hon faktiskt profeterar att själva budskapet kan bli lidande av det. Då man har profeterat flera gånger kan det vara lättare att vara mer fokuserad på budskapet än på mig själv.

Lyssna! Gud talar. Anden talar till församlingen. Du och jag får ta emot budskapet och förmedla det till människor som längtar efter att få höra något från Gud.

Det behövs större tro för att bära fram ett specifikt och detaljerat budskap än vad som behövs för att bära fram en mer allmän profetia. En allmän profetia är att säga ut det som vi vet alltid ligger på Guds hjärta. Det kan handla om Guds kärlek, omsorg och hans längtan efter innerlig gemenskap med oss var och en. Bibeln säger att vi får utöva den profetiska gåvan i förhållande till vår tro. Ibland har vi tro för ett mer specifikt budskap, andra gånger har vi bara tro att förmedla ett allmänt budskap. 

Jesus profeterade hela tiden. Han sa ingenting annat än vad han hörde Fadern säga. Men Jesus uttalade inte bara profetiska ord, han var profetian. Han var och är budskapet från Gud till människorna."

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: