22 juni 2013

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

Söndagens texter - DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet:
Jer 22:1-4 | Apg 13:16-25 | Luk 1:57-66 | Ps 96 (Bibel 2000)

 "Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna! Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han tog hand om sitt folk, när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under fyrtio år bar han dem i öknen. Han utrotade sju folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp, sade han: Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på." (Apg13:16-25 FB)

En man efter Guds sinne
Vid slutet av Johannes döparens verksamhet säger han till folket "Jag är inte den ni tror." Vad trodde folket? De trodde förmodligen att Johannes var den man som skulle komma som befriaren, frälsaren. Johannes säger vidare att den ni tror jag är kommer efter mig. Och därmed pekade han på Jesus.

Johannes uppgift var att förbereda folket på Jesu ankomst. Att göra det lättare för folket att ta emot Jesus då han kom. Vi behöver många Johannes-människor idag. Människor som som förbereder vägen för Jesus in i människornas hjärtan. Vem förbereder du för att ta emot Jesus?

Men dagens bibeltext handlar också om en annan person. En person som var efter Guds hjärta (vers 22). En person som utförde Guds vilja. Den personen var David.


Vi ber ofta "ske din vilja", men David var inte bara en person som bad att Herrens vilja skulle ske, han var beredd att göra Guds vilja. Idag finns det miljoner människor världen över som ber "ske din vilja". Varför ber vi egentligen att Guds vilja ska ske? Kan inte Gud själv klara av det utan hjälp av våra böner? Jag tror att våra böner verkligen kan påverka världen så att Guds vilja på starkare sätt tränger igenom på jorden. 

Men det kanske är tillräckligt många som ber den bönen idag. Det räcker inte med att bara be bönen. Vi behöver också människor som, likt David, är beredda att göra Guds vilja i allt.

Jag är säker på att Johannes Döparen hade uppfattat Guds röst och var beredd att göra Guds vilja då han gick ut och predikade och förberedde människorna att möta Jesus.

Har du uppfattat vad Gud vill att du ska göra med ditt liv? Är du beredd att följa Guds ledning och göra Guds vilja i allt? Den person som är beredd att utföra Guds vilja med sitt liv betecknar texten som en person efter Guds hjärta. Du kan börja idag, på Johannes Döparens dag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra at du er tidlig våken og formidler en god andakt. Hilsen gerd