29 juni 2013

Apostladagen

Söndagens texter - Bibel 2000: Jes 6:1-8 | 1 Pet 2:4-10 | Matt 16:13-20 | Ps 40:6-12

"När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias."

I denna text kan det se ut som om Jesus säger att kyrkan bygger på Petrus, men så är det naturligtvis inte. Jesus är grunden och någon människa kan inte vara grunden: "Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus." (1 Kor 3:11)

Det som bygger kyrkan, eller för att var mer exakt, det som Jesus bygger kyrkan på är vår bekännelse. Det var Petrus proklamation om vem Jesus är som är grunden som kyrkan vilar på.

Vår bekännelse och vårt vittnesbörd är viktigt. Uppenbarelseboken säger att församlingen i tidens slut kommer att besegra satan genom sitt vittnesbörd om Jesus: "De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden." (Upp 12:11)

Vår bekännelse av Jesus är avgörande för att Jesus ska kunna bygga sin församling på jorden. Där kristna har haft och har en radikal bekännelse till Jesus där växer Guds församling på jorden. Då Jesus säger att han bygger sin kyrka på vår bekännelse visar det att Gud har låtit sig begränsas av oss som är kristna. Om vår bekännelse är svar och otydlig drar vi bort det byggnadsmaterial som Jesus skulle bygga sin kyrka med.

Jesus har givit sin församling makt. Makt att lösa och binda på jorden och i himlen (se också Matt 18:18). Jesu har till och med givit församlingen nycklarna till himmelriket.En otydlig bekännelse och ett otydligt vittnesbörd gör att människor inte hittar fram till Jesus och till himmelrikets port. Ett starkt vittnesbörd och en tydlig bekännelse av Jesus öppnar vägen för människor att hitta fram till frälsningen och himmelrikets port.

Vi får be om den Helige Andes kraft och frimodighet att vittna om Jesus så att vi inte stänger himmelrikets dörr för någon människa: "När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Inget annat namn men namnet Jesus kan ger seger mot mörka krafter och mot synden och låt oss tro på blodest seger med som är avgörande in vår frälsning med den Heliga Andens kraft och fröjd och stor är våran Herren in himmelen och på jordem med seger till varje hem som tror och vill tack med välsignelse ,keijo södertälje

Anonym sa...

Inget annat namn men namnet Jesus kan ger seger mot mörka krafter och mot synden och låt oss tro på blodest seger med som är avgörande in vår frälsning med den Heliga Andens kraft och fröjd och stor är våran Herren in himmelen och på jordem med seger till varje hem som tror och vill tack med välsignelse ,keijo södertälje