8 juni 2013

Inför söndagen - Kallelse till Guds rike

Andra söndagen efter Trefaldighet - Kallelsen till Guds rike
Söndagens texter: 5 Mos 7:6-9 | Joh 1:35-46 | Rom 8:28-30 | Ps 65:2-5 (FB)

Jesu första lärjungar
"Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!" De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?" Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.
Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas" - det betyder Petrus.
Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: "Följ mig!" Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.  Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret."  Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade: "Kom och se!
"(Joh 1:35-46 FB)

Jesus kallar här sina första lärjungar. Han gör det med orden "Kom och se" och "Följ mig". Lärjungarna svarade ja till kallelsen "Kom och se", de följde och fick uppleva ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus.

Kallelsen till Guds rike har sedan gått vidare generation efter generation. Kallelsen når också oss idag "Följ mig" och "Kom och se". Ett fantastiskt liv väntar var och en som har mod att svara ja till kallelsen till Guds rike. Jesus har kommit för ge oss liv, överflödande liv (Joh 10:10).

Då Jesus ska lämna jorden och sända ut sina lärjungar, ber han dem att vara vittnen utöver hela jorden: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)

Du är kallad in i Guds rike, men du är också kallad att vittna om Guds rike. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4). Men hur kan de bli det om ingen berättar för dem om möjligheten att bli frälst.

Vi ber i bönen FaderVår att Guds vilja ska ske. Guds vilja är att människor ska bli frälsta, det var därför han sände sin egen son för att ingen ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Men Guds vilja sker inte om vi inte berättar för andra människor om möjligheten att bli frälst. I romarbrevet läser vi: "Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet." (Rom 10:13-15)

Vi ber att Gud ska låta sin vilja ske. Men den sker inte av sig självt. Någon måste utföra Guds vilja. Gud kallar idag människor till Guds rike. Någon måste gå ut och berätta det goda budskapet.

Det kanske finns människor som Gud bara kan nå genom dig. Kallelsen till Guds rike går ut också idag, men det är fortfarande så många som inte hört den kallelsen.1 kommentar:

Anonym sa...

Underbar skrivelse för oss alla till frälsning för våran närmaste och folk in mörket och många har vunnit personer till Jesus och många har bet för väckelse och vi vänta stor genom brått in ande värd för Gud har låvat ger den Heliga Andens kraft till att falla på oss alla och sen väckelse är här ,låt oss tack för detta just ny.!"Tack Herren ,för väckelse är på gång runt alla städer och vi är så välsignat för dina löfternas glädje !"Tack med välsignelse ,keijo södertälje