26 juni 2013

Rapport från Lettland - Del 3

Det är nu nästan ett halvår som vi lämnade Lettland, men vi gläder oss åt de rapporter vi får om att arbetet går framåt.

Förra någon tid sedan fick vi med posten verksamhetsberättelsen för 2012 (vårt sista år). Jag kommer några onsdagar framöver att översätta några delar av verksamhetsberättelsen som kan vara av intresse. Detta är den sista delen. 
Del 1 hittar du här.    
Del 2 hittar du här.

Dzintras vittnesbörd
"Jag lever på en mycket låg invaliditetspension. Jag är ofta sjuk. Jag behöver gemenskap med och stöd av andra människor för att få lindring i själen. Människorna från Frälsningsarmén besöker mig hemma. Under gudstjänsterna ber jag att Gud ska befria mig från de dåliga vanor som jag inte kan hantera själv. Frälsningsarmén har hjälpt mig både fysiskt och andligt. Jag deltar i Hemförbundsmötena där jag syr och stickar. Jag kan överleva tack vare hjälpen från Frälsnignsarmén - matpaket en gång i månaden, varma måltider, kläder, duschmöjligheter och gemenskap. Jag försöker också hjälpa till med arbetet genom att packa matpaket som frivilligarbetare."

Utdrag ut statistiken från det sociala arbetet 2012
84.718 måltider serverades
3.811 matpaket delades ut till familjer och ensamstående
540 skolbarn fick sina skolluncher betalade av Frälsningsarmén (de hade annars fått se på då de andra barnen åt)
28.889 människor betjänades med någon form av social hjälp
9.148 människor fick kläder och skor
4.225 människor fick använda våra duschmöjligheter
1.016 människor fick använda våra tvättmaskiner

Verksamheter i Lettland 2012
9 kårer med ett stort socialt arbete (soppkök, klädutdelning, duschar mm)
1 Barnhem med 24 barn i Skangal
1 Kriscenter för mammor med eller utan barn i Skangal
1 Eftermiddagsverksamhet för socialt utsatta barn i Riga
1 Ett socialt center i Riga
1 "Half Way House" för hemlösa i Riga
1 "Barnens Hus" i Sarkani
Vill du också hjälpa till? Ditt bidrag kan ha avgörande betydelse för någon person i Lettland. Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: