1 juni 2013

Inför söndagen - Vårt dop

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop
Söndagens texter: 2 Mos 14:21-22 | Tit 3:4-8 | Joh 1:29-34 | Ps 66:5-12
"Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd. Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten." Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son." (Joh 1:29-34)

Den här söndagen har fått rubriken "Vårt dop" i kyrkoårets texter. Men evangelietexten handlar egentligen inte om vårt dop, utan om Jesu dop.

Detta är berättelsen om vad som hände då Jesus för första gången presenterades offentligt. Det är väckelse och folket kommer i massor till Johannes döparen för att bli döpta. I kön står Jesus. Johannes avbryter döpandet och presenterar vem Jesus är och vad som är Jesu uppdrag.

Varför kom Jesus till jorden? Johannes presenterar Jesu uppdrag på två sätt:

1. "Se Guds lamm, som tar bort världens synd". Det pekar fram mot frälsningen och förlåtelsen från synd.

2. "Han är den som döper i den helige Ande". Det pekar fram mot pingstupplevelsen.

Det var därför Jesus kom till jorden!
- Genom att Jesus, "Guds lamm", senare offrade sitt liv för vår skull kan vi idag få våra synder förlåtna och ta emot frälsning.
- Genom att Jesus senare blev upphöjd till Faderns högra sida har han utgjutit den helige Ande över oss.

Då Jesus hade fullgjort vad han kommit för att göra säger Petrus på pingstdagen då han citerar profeten Joel:
-"Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21)
-"Jag utgjuter min Ande över alla människor" (Apg 2:17, Bibel 2000)

Jesus har utfört sitt verk. Det Jesus kom till jorden för att utföra är fullbordat och löftet gäller alla!: "Var och en" och "Alla människor". Du är medräknad!

Jesus har fullbordat vad han kom för. Har han fått fullborda det även i dig?

-Han kom för att du skulle bli frälst och få dina synder förlåtna.
-Han kom för att du skulle bli döpt med den Helige Ande och eld. (Luk 3:16)

Frälsningsarmén sammanfattar sin teologi med orden Blod och Eld, som talar om Jesu blod (frälsningen) och Andens eld (dopet med den Helige Ande).

Det är det Gud längtar att få se idag: kristna renade i Lammets blod och fyllda med Andens eld.

Inga kommentarer: