14 juni 2013

Frälsningsarméns general avgår


Från Frälsningsarméns internationella hemsida
:
"Efter en period av personlig reflektion och bön, har General Linda Bond beslutat att avsäga sig uppdraget som General från och med den 13 juni 2013. Generalens beslut att avgå kommer efter 44 års tjänst"

Inga kommentarer: