13 juni 2013

Idag börjar Bygget Mälardalen


Bön – "djup ropar till djup"
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud".
Jo, visst känner vi igen oss i psalmistens ord (Ps 42) – "djup ropar till djup"! Bön, denna underbara förmån där du och jag inbjuds till närhet med Gud själv, in i en gemenskap av härlighet och helighet!


 
En konferens med härlig gemenskap och heliggörande undervisning

Välkommen till konferensen "Bygget Mälardalen 2013" där temat är just "Bön – djup ropar till djup". Det är nu fjärde året som kårerna i Uppsala samt Västerås har förmånen att inbjuda till dagar av härlig gemenskap och heliggörande undervisning.

Program    Talare   Hjälmargården

Inga kommentarer: