9 nov. 2013

Hva er det du egenlig vil ha?

Jostein Nielsen läser Johannesevangeliet, vers for vers, og plockar ut sitt ´manna´ för varje dag:

Av og til kan det være en utfordring å forstå hva andre vil. Det kan for eksempel være forvirrende å lese Jesu ord:
Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. (Joh 5:41)
Hvordan i all verden skal jeg tolke det, jeg som elsker å ære Jesus og trodde at han ønsket å bli æret?

Utsagnet kan ikke tolkes utenfor den sammenheng det står i. Og da er det lett å forstå.

Jesus som sant menneske ønsket ikke ære av mennesker, men av Gud. Jesus som sann Gud ønsker ære av mennesker. De skriftlærde tok ikke imot ham nettopp fordi han kom ”i sin Fars navn”. Dersom de ikke kunne ære ham som den han virkelig var, ønsket han ikke en form for høflighetsetikette uten at hjerte var med. Det bekrefter fortsettelsen: Jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere (Joh 5:42).

Dagens ’manna’:

Jesus jeg elsker deg, og jeg ærer og priser ditt navn!
(Jostein Nielsens blogg)

Inga kommentarer: