8 nov. 2013

Lojalitet

Bength Gustafson ser tillbaka och reflekterar över den serie han skrivit om angreppen på kristendomen, både inifrån och utifrån. Du kan läsa hela serien på BIBELSKOLAN i den högra spalten.

I det senaste blogginlägget talar Bength Gustafson om vår lojalitet som kristna. I första hand är vi lojala mot Gud och inte vilken Gud som helst, utan om Gud sådan han presenteras i Bibeln. Den lojaliteten för sedan med sig lojalitet i flera olika riktningar. Du kan läsa inlägget HÄR.

Då jag läser det tänker jag tillbaka till den dagen för några år sedan då Rut och jag ordinerades till frälsningsofficerare. För att bli officer i Frälsningsarmén måste man skriva under en pakt, ett förbund. Där lovade vi bland annat att "älska och tjäna Gud så länge vi lever". Vilket fantastiskt löfte. Jag lovade inte bara att älska och tjäna Gud så länge jag är en aktiv officer, jag lovade att älska och tjäna Gud så länge jag lever! Jag är tacksam att jag fick ingå den pakten med Gud och min livsuppgift är att vara lojal mot det löftet resten av livet, med alla konsekvenser det för med sig. Du kan läsa referatet från den ordinationen HÄR. Där hittar du också våra vittnesbörd från den högtiden. Det inlägget är absolut värt att läsa.

Vi som är frälsningsofficerare bör ofta komma tillbaka och komma ihåg vad vi en gång lovade och varför vi lever här på jorden.

Men till alla som inte är frälsningsofficerare vill jag säga. Gud förväntar sig samma lojalitet från dig, även om du inte högtidligen och offentligt har fått skriva på den pakten. Det här är var Gud förväntar av varje kristen: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37). Det är det vi alla är kallade att vara lojala mot. Och det kommer att föra med sig konsekvenser för våra liv....

/PB

Inga kommentarer: