28 nov. 2013

Tjänstegåvorna i församlingen - Del 1: Introduktion

David Wellstam, ungdomspastor i Brickebergskyrkan har skrivit en serie om Tjänstegåvorna i Bibeln. Här kommer den första delen.

"Ledartyperna brukar kallas för tjänstegåvor. De är Jesu gåvor till församlingen. Utan dessa fem tjänster aktiva i församlingen bör vi enligt Paulus inte förvänta oss att de troende ska växa i Jesuslikhet och utrustas till tjänst. Vi bör inte heller förvänta oss att församlingen i stort fungerar som den är tänkt. Församlingen är beroende av att Jesus ger församlingen dessa fem tjänstegåvor.

Men vad är egentligen en aposteln? Hur ser de olika ledartypernas tjänster ut? Vad händer om vi som församlingar aktivt skulle börja identifiera, förlösa och tillsätta dessa ledare i våra församlingar? Kan dessa ledartyper rymmas inom föreningsmodellen eller krävs nya ledarstrukturer? Som du förstår är detta början på en bloggserie som kommer att kretsa kring just dessa frågor.
"

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: