1 nov. 2013

"Inte kallad?"

Citat från William Booth:'Inte kallad?' är det det du säger?
'Jag har inte hört kallelsen,' borde du nog säga i stället.
- Lägg örat till Bibeln, och lyssna hur han ber dig dra syndarna ut ur syndens eld.
- Böj ditt öra till de tyngda, ångestfyllda människohjärtan som desperat ropar på hjälp.
- Gå och ställ dig vid helvetets portar, och lyssna på den som finns där och som enträget ber dig gå till deras hem och varna sina bröder och systrar, tjänare och herrar att inte komma dit.
- Se sedan in i Kristi ansikte, vars nåd du har föresatt dig att lyda och tala om för honom om du är villig att ställa dig med i marschen som går fram och proklamerar Guds nåd till världen.

Inga kommentarer: