21 nov. 2013

Vår tro

Bength Gustafson fortsätter här sin serie om vår tro. Detta är del 2. Del 1 hittar du HÄR.

"Vår kristna tro är både en väl underbyggd livsåskådning och en livsstil som berör livets alla områden: andligt, själsligt, kroppsligt/fysiskt, materiellt/ekonomiskt, praktiskt, socialt, kulturellt, estetiskt, juridiskt/rättsligt, etiskt och moraliskt. 
   Den kristna tron bestämmer vår Gudsbild, Bibelsyn och människosyn, och den ger oss en hållbar förklaring till människovärdet och till människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, under hela livet och in i evigheten. 
   Vår kristna tro spänner över både tiden, historien och evigheten och gör att vi kan röra oss hemtamt i både den andliga, övernaturliga världen och i den fysiska, naturliga världen. Den kristna tron ger oss en unik helhetsbild av hela vår tillvaro. Paulus sammanfattade detta  så pricksäkert då han stod på Areopagen i Aten, mitt ibland jurister, filosofer, teologer, vetenskapare, Gudstillbedjare och Gudsförnekare och frimodigt och trotsigt konstaterade, att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till och att det beror på okunnighet när någon påstår, att Gud är en konstruktion av mänsklig tanke, konst och uppfinning. (Apg. 17:22-32).

Den kristna tron med sitt fundament av absolut och objektiv sanning ger oss en trovärdig information om Guds skapelseplan och Guds frälsningsplan
.

Läs mer HÄR

Inga kommentarer: