14 nov. 2013

Tre löften 1(3)

Gud är en förbundsgud. Han ingår förbund med sitt folk och han håller sitt förbund. Han har lovat att hålla sitt ord (Bibeln) och att låta sin Helige Ande vara över oss:
"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag lagt i din mun skal inte vika ur din mun eller dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren." (Jes 59:21)

Gud är för fasta förhållanden. Han lovar något och står vid sitt ord. Gud vill också att vi skall leva ärligt och trofast mot varandra.

Borgs kyrka där det första löftet avgavs
För min del har har avgivit tre avgörande löften i mitt liv som jag håller på att uppfylla och planerar att fortsätta att uppfylla så länge jag lever.

Det första löftet, förbundet, ingick jag en dag i mars 1969. Det är ganska länge sedan, men jag har lovat att hålla det "...tills döden skiljer oss åt".

Detta lovade Rut och jag varandra den dagen:
"Jag vill ha dig som min äkta maka/make, och lovar att älska och ära dig och vara din hjälp och ditt stöd i livet.

Jag lovar att vara trogen dig i nöd och löst, i välstånd och fattigdom, i sjukdom och i hälsa till döden skiljer oss åt."

Jag har kanske förnyat mitt äktenskapslöfte skriftligt oftare än de flesta. Säkert ett tiotal gånger. Rut och jag har nämligen undervisat på ett stort antal friskvårdshelger för äkta makar. På lördagskvällen under kursen brukade vi ha en romantisk afton. Där fanns färdiga dokument där de som ville förnya sina äktenskapslöften kunde göra det under den romantiska kvällen.

Det är viktigt att man återkommer till sin äktenskapslöften vid många tillfällen, så att man inte glömmer bort vad man en gång lovade.

Men jag har också avgivit två andra livsavgörande löften. Jag återkommer till dem.

Inga kommentarer: