15 nov. 2013

Tre löften 2(3)

Jag har avgivit tre löften som på ett radikalt sätt har format mitt liv. Jag är dagligen sysselsatt med att på bästa sätt uppfylla dessa löften.

Stockholm 6 där jag blev invigd till soldat
Det första löftet handlade om äktenskaplöftena som jag avgav för mer än fyrtio år sedan. Du kan läsa om det HÄR.

Det andra löftet avgav jag för ännu längre sedan. 1961 blev jag invigd till Frälsningssoldat och skrev då under Krigsartiklarna. Det skedde på Stocljolms 6:e kår på Kungsholmen. Jag hade nyss flyllt 14 år och jag var säkert inte speciellt medveten om vad det var jag gjorde. Men det var bara så. Är man juniosoldat och spelade med i musikkåren var det en helt naturlig konsekvens att man blev "stor" soldat så snart man blivit gammal nog.

Vad var det egentligen jag lovade? Ja, förutom att jag skrev under på Frälsningsarméns trosartiklar lovade jag:
-Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst. 
-Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv. 
-Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt. 
-Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället. 
-Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet. 
-Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. 
-Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
-Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ. 
Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga. 
-Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande arbete.
-Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång. 
-Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning.
-Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.

Det var stora ord av en liten omogen fjortonåring. Men idag vill stå vid mina soldatlöften av hela mitt hjärta. Jag tror det är viktigt för alla soldater att läsa dessa löften regelbundet så att vi inte glömmer bort vad vi en gång lovade och vad det innebär att vara soldat i Frälsningsarmén.

/PBInga kommentarer: