11 nov. 2013

Låt dig frälsas!

Ibland upptäcker man helt nya saker då man läser Bibeln på ett annat språk.

Jag läste sista meningen i Apostlagärningarnas 2 kapitel på norska: "Og hver dag la Herre til nye som lot seg frelse".

I den svenska Bibeln står det: "Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta..."

I den norska Bibeln är det människorna som lät sig frälsas och i den svenska är det Gud som lät dem frälsas.

Så vilket är det som är sant. Är det så att människorna lät sig frälsas eller att att Gud lät människorna bli frälsta?

Då det gäller olika bibelöversättningar är det oftast inte så att den ena är rätt och den andra är fel. Det vanliga är att det finns olika sätt att översätta en text på. En översättare väljer ett sätt och en annan ett annat sätt och båda två kan vara lika rätt - eller lika fel för den delen.

Så hur ska vi se på detta bibelställe. Vilket kan vara mest sant? Är det människorna som låter sig frälsas eller är det Gud som låter människorna bli frälsta. Jag tror att svaret på den frågan är: ja!

Det är förmodligen både och. Gud har gjort det möjligt att bli frälst, så det är riktigt att säga att Gud lät människorna bli frälsta. Men Gud tvingar sig inte på oss. Han vill att vi ska bli frälsta och väntar på att vi ska låta honom frälsa oss.

Allt är färdigt. Allt är fullbordat. Jesus har utgjutit sig själv för oss. Vi får låta oss bli frälsta.

Vi får också låta oss bli fyllda av den Helige Ande (Ef 5:19). Den helige Ande är utgjuten över alla människor. Vill du låta dig bli fylld av den Helige Ande?

Det handlar om du vill låta Gud utföra sitt verk i dig. Han har kallat dig till att vandra i förberedda gärningar (Ef 2:10). Vill du låta Gud använda dig till den tjänst han har kallat dig till?

/PB

Inga kommentarer: