29 nov. 2019

FA:s lärosats nr. 1


Dagen, den största kristna dagstidningen, basunerade för några dagar sedan ut att ”Samkönat äktenskap inte längre är något hinder för att bli frälsningssoldat.” Orsaken är att en kvinna som lever i samkönat äktenskap i Norge har invigts till soldat.

Det framgår av artikeln att Frälsningsarmén internationellt inte har ändrat ståndpunkt, men att varje lokal kår/församling skulle ha rätt att bestämma i denna fråga. Detta är helt fel. Det finns ingen sådan bestämmelse och för alla oss soldater som en gång lovat trohet mot Frälsningsarméns lärosatser är allt detta ett stort svek.  

Att försöka tvinga Frälsningsarmén att ändra ståndpunkt är en attack på Frälsningsarmén, en kyrka, vars första trosartikel stipulerar att:
Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv. (min kursivering)

Under många år har homorörelsen på olika sätt försökt att få Frälsningsarmén och andra bibeltroende kyrkor att ändra ståndpunkt när det gäller homosexuellt samliv. Men Bibeln ändrar man inte på. Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Vi tror att Bibeln är inspirerad av den helige Guden själv. Vi tror att Gud menar vad han säger också då det inte passar in i vad som är politiskt korrekt i stunden. 

Det finns inte ett bibelord som ens antyder att Gud skulle sanktionera en äktenskaplig relation mellan två personer av samma kön, eller samboskap mellan heterosexuella för den delen, lika lite som det finns något bibelord som uppmuntrar till förtal, skvaller, stöld eller annat ont. Däremot finns det flera uppmaningar att hålla oss borta från allt detta.

Jag har den största medkänsla med människor som önskar, men av olika orsaker inte kan leva i en sexuell relation. Detta gäller både homosexuella och heterosexuella. Men bibelns äktenskapssyn handlar om relationen mellan en man och en kvinna i en livslång relation. Att ha sex utanför äktenskapet strider emot Guds uttalade vilja. Det kallas ”synd”. Men det finns ett botemedel för synd. Det är Guds nåd. Genom Jesu död på korset har han betalat priset för att jag ska kunna bli fri från min synd och leva ett rent liv. 

Alla människor kan misslyckas och falla i synd. Då finns det nåd och förlåtelse. Men i det nu aktuella fallet är det inte fråga om att människor inser sin synd och söker nåd och förlåtelse. Här handlar det i stället om att man vill flytta gränser, de gränser som Gud har lagt fast i sitt eget Ord. 

I vårt översexualiserade samhälle frodas tron att en människa inte kan leva utan sex. Detta är naturligtvis inte sant. Sex är en Guds gåva till människan men en gåva kan man inte kräva. Det är en skymf mot mina gamla mostrar som levde hela sina liv i celibat och helig gudsförtröstan.  De levde fullödiga liv och de var lyckliga! Det är en skymf mot alla de tusentals präster och nunnor som valt celibatet och levt heliga, lyckliga liv i detta. Detta är sanningen, men denna sanning säljer dåligt i media! Detta är sanningen även om några av dem misslyckats på den punkten till stor sorg och smärta för hela kristenheten.
Frälsningsarmén måste på grund av sina lärosatser fortsätta att förkunna att människan är förlorad i sin synd innan hon hittar vägen till förlåtelse och frälsnings i Jesus Kristus. Det ligger i vårt DNA och miljoner människor har fått sina liv förvandlade genom att bekänna sin synd, ta emot Jesus som Herre i sina liv och sedan följa honom dag efter dag i ett liv i helgelse – ett liv som handlar om renhet och att leva i samklang med Guds ord. 

Samtidigt måste det sägas att det i alla tider har funnits människor med en homosexuell läggning som faktiskt invigts till frälsningssoldater, men dessa har i likhet med varje heterosexuell soldat fått lägga sitt eget liv under Kristi lydnad! Där finns den sanna gemenskapen, där finns friheten, där finns den fulla glädjen, där finns Livet med stort L. Det gäller homosexuella och heterosexuella på lika villkor. 

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd (Rom 3:23-24)

Inga kommentarer: