8 nov. 2019

Gud har fortfarande en viktig plan för Israel

- Stefan Swärd i Världen idag -
För cirka 4 000 år sedan bodde Abraham i ett landområde som motsvarar norra Irak i dag. Gud kallade honom att dra ut från sitt hemland, och flytta till ett land som Gud skulle visa honom. Det visade sig att det var Kanaans land, motsvarande nuvarande Israel.

Gud sade att han skulle ge landet åt Abrahams efterkommande. Han skulle också göra dem till ett stort folk. ”I dig ska alla jordens släkten bli välsignade”, sade Herren till Abraham.

Det var en mäktig profetisk upplevelse och framtidsförutsägelse som Abraham fick uppleva.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/gud-har-fortfarande-en-viktig-plan-for-israel/repsiw!IDVPm5QEV9E4AuUzvBIo9g/

Inga kommentarer: