8 nov. 2019

UTMANINGEN 8 nov - Ps 132

LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm132

" ..han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Sion" (Ps 132:2 FB)

Rubriken för den 132:a psalmen i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade också givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Men vår relation till Gud är också ett förbund. Gud gav löften till David och David gav löften till Gud.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss? Hur ser våra löften till Gud ut?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan vara bra att skriva ned dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mina löften till Gud ut?

Inga kommentarer: