20 nov. 2019

UTMANINGEN 20 nov - 1 Joh 2

HÅLL FAST VID HANS ORD 

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 2 
"Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål" (1 Joh 2:5)

Då Jesus talar om vem av oss som verkligen är hans lärjunge, gör han det med utgångspunkt i vårt förhållande till Guds ord: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)

Vår kärlek till Herren visar sig i om vi håller fast vid hans ord. "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21) och "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina bud" (Joh 14:24).

Vi kan inte älska Jesus och samtidigt ignorera det han säger.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns kraft i Guds ord - om vi bara tror det.

Inga kommentarer: