28 nov. 2019

UTMANINGEN 28 nov Judas brev

LOVPRISNING

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)


Judas brev handlar om varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fläckfria och jublande (vers 24)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kamp för tron - Vers 1-16
Judas presenterar sig i brevet som Jakobs bror och brevet riktar sig till dem som är kallade och älskade (vers 1).

Brevet handlar huvudsakligen om varningar för falska lärare, för dem som lever i otukt och för dem som föraktar Herren.
Till eftertanke:
- Skulle de varningar som Judas ger under det första århundradet efter Kristus vara lika aktuella idag? - Eller hur skulle dagens motsvarande varningar låta?

   Judas skriver också om en tvist som uppstått mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om vem som hade rätt till Moses kropp (vers 9). Det normala är att människor som dör går till dödsriket för att uppväckas på uppståndelsens dag, men då vi läser om Moses död kan vi se att det hände ovanliga saker.
   I 5 Mos 34 kan vi läsa att Herren själv begravde Moses och att ingen "till denna dag har fått veta var hans grav finns" (5 Mos 34:6). Då är det plötsligt inte längre så underligt att Moses kan dyka upp tillsammans med Elias på förklaringsberget (Matt 17:3). Elias dog ju inte heller han en naturligt död, han fick åka direkt upp till himlen i en eldvagn (2 Kung 2:11).
   Det är märkligt att hitta en liten inskjuten mening i Judas brev, kasta ljus över en händelse i Jesu liv på förklaringsberget, som i sin tur svarar på en fråga från moseböckerna. Bibeln är en fantastisk bok.

Medan vi väntar... - Vers 17-25
Också Judas korta brev på ett kapitel refererar till ett av Nya Testamentets huvudtema: Jesu återkomst (vers 18-23)

Till eftertanke:
Vad får vi här för råd "medan ni väntar"?

Inga kommentarer: