9 nov. 2019

UTMANINGEN 9 nov - Ps 133 + 134

ENDRÄKT

Bibelläsning: Psalm 133
"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)


Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, men budskapet är klart:

-Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj.
-Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling.
-Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse.

Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bidra till endräkt idag.

LYFTA HÄNDER

Bibelläsning: Psalm134
"Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren!" (Ps 134:2 FB)

Vad ska man göra med kroppen då man ber? Lyfta händerna eller knäppa händerna? Ska man stå eller sitta eller ska man knäböja?

Några av böneställningarna kan man läsa om i Bibeln, som till exempel de lyfta händerna i dagens psalm. Andra böneuttryck har vi hittat på själva. Det som kanske mest förknippas med bön, de knäppta händerna, är något som inte finns i Bibeln, men kanske något som någon kommit på för att barnen inte ska hålla på med annat under bönen.

Många människor upplever att de kan koncentrera sig bättre i bönen då de promenerar eller gör något annat praktiskt.

Det är säkert inte oväsentligt vad man gör. Ofta kan det vara till hjälp för den inre människan att uttrycka sin bön även med kroppen.

Det viktigaste är inte vad man gör med kroppen utan om det hjälper mig i min koncentration i bönen. Det är inte kroppsställningen som är det "heliga", utan vad kroppsställningen eventuellt hjälper mig att uppleva. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra denna dag till en lovsång till Herren.

Inga kommentarer: