23 nov. 2019

Inför söndagen - KRISTI ÅTERKOMST

- från kyrkoaretstexer.se -
DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst
Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30, Ps 102:26-29

De tre sista helgerna i kyrkoåret handlar om den sista tiden och Jesus återkomst. Domsöndagen är den sista helgen i kyrkoåret där får vi se fram emot att Jesus ska ställa allting tillrätta.

Ibland undrar människor varför Gud inte stoppar det onda. En del av svaret får man om man lägger till ordet ”ännu”. Gud har ännu inte stoppat det onda, men historien är ännu inte färdigskriven.

Domens dag är något som hela skapelsen ivrigt väntar på. Paulus skriver om det slaveri som jorden är under i Romarbrevet 8. ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi…” (Rom 8:22-23)


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2848229605201675/?type=3&theater

Inga kommentarer: