3 nov. 2019

UTMANINGEN 3 nov - Jak 2

EN DÖD TRO

Bibelläsning: Jakobs brev 2
"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar"
(Jak 2:17-18 FB)

En levande tro finner alltid uttryckssätt. En levande tro demonstreras i handling.
Då vi släpper loss vår tro att uttryckas i handling - då växer vår tro. Allt som är levande tillväxer.

En levande tro växer - en död tro försvinner.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig idag att uttrycka min tro i handlingar som ger ära till dig.

Inga kommentarer: