15 nov. 2019

UTMANINGEN 15 nov - Ps 135

HERREN SKAFFAR RÄTT ÅT SITT FOLK 


Bibelläsning: Psalm 135
"Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)

"Herren blir aldrig någon något skyldig"är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönar sig alltid att följa Herren.


Herren tar hand om allt det som vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren tar hand om de sina"

Inga kommentarer: