27 nov. 2019

Har Frälsningsarmén ändrat ståndpunkt?I Dagen den 25 november kunde man läsa rubriken ”Samkönat äktenskap inget hinder för att bli frälsningssoldat”.

Då vi såg rubriken i Dagen var det säkert många av oss som satte morgonkaffet i halsen. I varje fall dem av oss som fortfarande tror att ”endast Bibeln utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv”,

Av rubriken ser det ut som om Frälsningsarmén förändrat sin ståndpunkt då det gäller medlemskap och samkönat äktenskap. Men så är det naturligtvis inte. I artikeln uttalar sig Frälsningsarméns ledning i Norge: "Organisationens officiella inställning, såväl nationellt som internationellt, har inte förändrats.
– Internationella Frälsningsarmén har fortfarande en syn och ståndpunkt – vilken är gemensam med de 131 länderna som vi arbetar i – där äktenskapet förstås vara mellan man och kvinna.”

Frälsningsarmén har inte förändrat ståndpunkt. Så vad det egentligen rör sig om är att en lokal kår har avvikit från det som är Bibelns och Frälsningsarméns tro och lära.

Händelsen har väckt stor bestörtning bland många frälsningssoldater i Norge och även i Sverige.

Men vi får tro på Frälsningsarméns ledning i Norge, Sverige och internationellt då de nu enstämmigt deklarerar att Frälsningsarmén inte har ändrat ståndpunkt: Ett äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna.

Inga kommentarer: