28 feb. 2009

Ett annat evangelium?

(Bilden föreställer Rob Bell, företrädare för "emerging church")
Stefan Swärd skriver i en debattartikel i Dagen under rubriken "
Måste kyrkan också bli postmodern?":
"Jag kan inte se att "emerging church" är uttryck för någon genuin väckelserörelse, med Andens suveräna vidrörande av miljoner människors liv, utan mer uttryck för frustration över tillståndet hos etablerade evangelikala kyrkor i västvärlden."

Stefan Swärd har en en tid läst in sig på en del litteratur om "emerging church", med företrädare som Brian McLaren och Rob Bell. Den som har följt Stefans blogg har kunnat följa läsningen och fortlöpande kommentarer.

Många som kommenterar Stefan Swärds artikel håller inte med om Stefans delvis kritiska kommentarer om fenomenet "emerging church", som till exempel Dagens reporter Carl-Henric Jaktlund och kommentaren Varför blundar Stefan Swärd för vår historia?.

Då jag läser företrädare för "emerging church" ser jag framför allt två saker som framträder:
1/ En raljerande kritik av den etablerade kyrkan
2/ En omformulering av evangeliet för att bättre kunna tas emot av den postmoderna människan.

Önskan att göra evangeliet förståeligt för nutidsmänniskan är naturligtvis av allra största betydelse. Men den stora risken är att man, för att i bästa välmening vinna så många som möjligt, omformar evangeliet så mycket att det blir ett annat evangelium.

Det var ju så liberalteologin växte fram. Som ett försvar för tron. Det var i en tid då upplysningstidens tankar, tron på förnuftet, dominerade. Plöstligt blev det helt omöjligt att hålla fast vid vissa "oförnuftiga" delar av Bibeln. Evangeliet omformades, för att i bästa välmening göra det lättare för människan att tro. Det var bara det att resultatet blev ett helt annat evangelium än det Bibeln presenterar.

Rob och Kristen Bell säger i en intervju i Christianity today:
"...de kände sig mer och mer obekväma med kyrkan. "Livet i kyrkan hade blivit så förkrympt," säger Kristen Bell. "Det hade fungerat för mig en längre tid. Sen slutade det att fungera." Paret Bell började ifrågasätta sina förutfattade meningar om själva Bibeln - "började upptäcka Bibeln som en mänsklig produkt," som Rob uttrycker det, snarare än som en produkt av gudomligt ljus. "Bibeln är står fortfarande i centrum för oss," säger Rob, "men det är ett annat slags centrum. Vi vill omfatta mysteriet snarare än att erövra det." "Jag växte upp och trodde att vi hade förstått Bibelns budskap," säger Kristen, "att vi visste vad den ville säga. Nu har jag ingen aning om vad det mesta i Bibeln betyder. Och det känns som om livet är stort igen - livet brukade vara svartvitt, nu är det i färg." (Citatet hämtat från John MacArthurs bok "The Truth War" sidan ix i förordet.Den boken är förövigt värd att läsas.)

Då man överger tron på att Bibeln har ett gudomligt ursprung och i stället ser Bibeln som en mänsklig produkt finns det naturligtvis en stor risk att man hamnar varsomhelst i sin bibeltolkning. Det finns en stor risk att det man presenterar är "ett annat evangelium" (Gal 1:6-11)

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: