8 feb. 2009

Helle Klein och nio svenska biskopar

Helle Klein förfasar sig i sin blogg över att nio svenska biskopar gör gemensam sak med högerkristna och evangelikala:
"I går vaknade jag till nyheten att centern överger sitt kärnkraftsmotstånd. I dag vaknade jag till nyheten att nio av Svenska kyrkans biskopar skriver på DN Debatt att kyrkan borde fråntas vigselrätten. Man kan få huvudvärk för mindre.
Biskoparnas inlägg är bedrövligt. En ohelig allians mellan ganska radikala teologer som är för homosexuellas rätt till äktenskap och starkt konservativa som är mot har bildats. Dessa svenskkyrkliga biskopar gör nu dessutom gemensam sak med högerkristna och evangelikala frikyrkor. Det är milt sagt pinsamt!"

Vad jag tycker är mest pinsamt med Helle Kleins inlägg är att hon försöker misstänkliggöra de nio biskoparna för att ha hamnat i fel sällskap. I sällskap med en falang högerkristna och evangelikala. Vet hon inte, eller vill hon inte veta, att majoriteten av världens katoliker, ortodoxa, evangelikala, baptister, metodister, anglikaner och lutheraner med största sannolikhet har uppfattningen att kyrkan inte bör viga enkönade par. Det är i stället så att det är Helle Klein som tillhör en liten extrem falang inom kristenheten.
peppebaron

Läs även vad andra bloggare skriver om Helle Kleins inlägg:

Helle Klein: Svenskkyrkliga biskopar är mörkersällskap -
Bengts blogg>>
"För Helle Klein är en dogm glasklar: Håller man fast vid den tidigare rådande teologiska synen på äktenskapet (som Svenska kyrkan till alldeles nyligen omfattat, och som omfattas av majoriteten av världens kristna) så är man per definition homofob och diskriminerare av mänskliga rättigheter. Men Helle Klein och andra med henne som nu snabbt vill driva igenom det aktuella riksdagsbeslutet har fel. Kyrkornas (och även andra religioners) fasthållande vid äktenskapet som en heterosexuell institution är inte diskriminerande. Det är ingen "rättighet" att vigas till äktenskap, och det innebär ingen diskriminering att homosexuella inte får gifta sig lika lite som det innebär en diskriminering att syskon som lever tillsammans inte får gifta sig. Betoningen i äktenskapet ligger inte på kärleken (även om det också är en viktig komponent), utan just på komplementariteten (vilket förutsätter en man och en kvinna) samt förmågan att ge liv."

Helle Klein till storms mot nio biskopar - Stefan Swärd>>
"Däremot gillar jag inte alls hennes sätt att ständigt förlöjliga och misskreditera kristna som står för en annan inställning än vad hon gör själv. Man kan diskutera med meningsmotståndare med en viss respekt för den andres ståndpunkt, det tycker jag Helle Klein ofta saknar när hon ska bedöma evangelikala, karismatiska och konservativa strömningar inom kristenheten. Själv representerar hon ju en kyrklig falang som inte har särskilt mycket vind i seglen, inte minst internationellt.
Traditionella kyrkor har stora problem i hela västvärlden att hantera dessa frågor. Det tycks vara så att länder som lever i väckelse, där församlingarna växer så det knakar, och där kristendomen har en stark attraktionskraft, i de sammanhangen har Bibelordet den dominerande ställningen, och det blir inte så mycket konflikter om dessa perifera frågor."

Inga kommentarer: