8 feb. 2009

Mellan två världar

Att vara kristen är att leva mellan två världar. Jesus säger att vi lever i världen men inte av världen. (Joh 17:14-16).
Det måste innebära att vi lever helt och fullt i denna världen, men att vi ändå inte lever av världen, utan av något som är osynligt för världen. Jesus säger i samma avsnitt av Johannesevengeliet: "Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva." (Joh 16;19 FB).

En kristens uppgift är alltså att kommunicera in i världen något som världen inte kan se. En kristen lever i två världar: den synliga och den osynliga. Det finns naturligtvis en risk att den kristne blir så upptagen av den synliga världen, eftersom den är så påtaglig, att han glömmer bort att hans uppgift är att inte leva av världen. Romarbrevet varnar för detta: "Anpassa er inte efter denna världen" (Rom 12:2 FB).

Jesus säger på ett annat ställe: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35 FB). Vi lever alltså samtidigt i en verklighet som är förgänglig och hela tiden förändras och en annan verklighet som är oförgänglig och aldrig kommer att förändras. Jesus säger också att den som står för det oföränderliga i en föränderlig värld inte kan räkna med att bli populär: "Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen." (Joh 17:14 FB)

Hur kan vi som är kristna förmedla ett budskap som aldrig kan förändras in i en värld som hela tiden förändras och där dessutom förändringstakten ständigt accelererar? Hur kan vi stå kvar i oföränderliga värderingar när omvärlden ständigt byter ut sina värderingar mot nya? Hur kan vi förklara det osynliga för människor som aldrig har sett det?

Svaret måste nog bli att vi inte kan det. Det kunde inte heller de första lärjungarna i Apostlagärningarna. Men det gjorde de ändå och förändrade hela världshistorien. Då lärjungarna insåg sin egen litenhet och överlämnade sig till Gud och hans kraft, så kunde undret ske. Det finns många som säger att det var bättre förr, men Gud var inte bättre förr. Han tillhör den verkligheten som inte förändras. Det han kunde göra med svaga lärjungar då, det kan han han göra och så i dag. Vill du vara med?

Inga kommentarer: