24 feb. 2009

Kristen vänster lanserar ny blogg

Ordförande i Broderskapsrörelsen Peter Weiderud skriver:
"Vi är kristen vänster, vi vill vara med och leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling.

Bloggen är indelad i sex politikområden: Tro & politik, Alla folks frihet - hela världens fred, Asyl, migration & integration, Jorden vi ärvde, Rätten till värdigt liv, Arbete & lärande"

Första blogginlägget som är skrivet av Peter Weideryd heter Klimatsmart fasta

Inga kommentarer: