23 sep. 2011

Ateister och vetenskap

Jag får ofta höra från ateister att de grundar sin uppfattning på vetenskap och inte på tro. Men vad är vetenskap? Vetenskap når bara så långt som människan just då tror sig ha förstått och veta. Det som var vetenskap igår kan vara vidskepelse idag. Det som var sant igår kan vara osant idag.

Dagens nyheter skriver att vetenskapsmän nu tror sig ha funnit bevis på att Einsteins relativitetsteori inte stämmer med verkligen. DN skriver:
"Einstein kan vara motbevisad
Det skulle strida mot en princip i Einsteins relativitetsteori som säger att inget fysiskt föremål kan röra sig snabbare än ljuset i ett vakuum.
Med en partikel som rört sig snabbare än ljusets hastighet kan forskare ha krossat en av Einsteins teorier. Forskare uppger att de i ett experiment fått en neutrino att mellan forskningscentret CERN i Schweiz och ett laboratorium i Italien röra sig i 300.006 kilometer i sekunden – något snabbare än ljuset.
"

Det som var sant igår kan vara osant idag. De som hävdar att "allt är relativt" har naturligtvis fel. Men det är mycket som är relavivt. Till exempel vetenskapen.

/PB

10 kommentarer:

Anonym sa...

Javisst är det så att det vi tror oss veta idag kan visa sig vara felaktigt imorgon. Vi lär oss hela tiden mer och mer och får mesta delen av tiden en mer och mer korrekt och komplett bild av hur saker hänger ihop. Det är det som är vetenskap. Det är givetvis detta arbetsätt som under alla år lett fram till det moderna samhället.

Det är ju detta som är så fint med vetenskap - en strävan efter att hela tiden få en mer korrekt bild av verkligheten. Inga vetenskapsmän hävdar att de har den hela sanningen. Och det är just detta som skiljer sig från många andra områden där man exempelvis förlitar sig på tusentals år gammal information utan att fundera över om det kanske inte stämmer helt.

Thomas Rosén, Malmö sa...

Tyvärr känner jag mig tvungen att smolka din teistiska glädjebägare en smula och påpeka att om (och jag upprepar om) det italienska forskarlaget visar sig ha rätt, är det fortfarande ett resultat av att följa den vetenskapliga metoden.

Man lägger fram en tes, man gör experiment (som kan upprepas av andra med samma resultat) och om det observerade resultatet inte stämmer med tesen, så får tesen snällt rätta sig efter verkligheten.

Vetenskapens själva kärna är kritiken, revisionen, förfinandet och ibland förkastandet av tidigare kunskap. Det duger inte att se ens Einsteins relativitetsteori som någonting givet bara för att det står i en gammal bok, om den inte korrelerar med med observerade fakta.

Det du försöker framställa som en svaghet är vetenskapens främsta styrka.

Anonym sa...

Endast ignoranta idioter tror att vetenskapen inte kan ändra sig. Det är just det som ÄR vetenskap, att givet nya observationen anpassa sig till dem. tvärt om mot vad hjärndöda religösa personer gör dvs.

Anonym sa...

Ja, kravet att bevisa om och om igen och hela tiden ifrågasätta de vetenskapliga teorierna är jätteviktigt. Vi får aldrig ta någons teori för självklar utan måste vrida och vränga på teorierna när vi får nya kunskaper och fråga oss om de gamla teorierna fortfarande håller.

Jag vet att detta vetenskapliga förfarande att se på verkligheten, har varit ytterst plågsam för speciellt religiösa som fått se sina heliga böcker ifrågasättas och i många aspekter avslöjas med okunskaper och t o m rena lögner och påhittade historier.

Men visst är det väl bättre leva med sanningen än med en lögn, även om det gör ont?

Men för göra dig glad igen, gamla gamla texter innehåller jättemycket värdefull information om hur människor levde och tänkte för tusentals år sedan, i många fall väldigt likt oss än idag. Mycket visdom och kloka ord som är väl värda att ta till sig. Även om man inte tror på den gudomliga delen utav texterna, gud, son, ande, himmel, helvete som ingen någonsin klarat av att bevisa existensen av.

Men om det nu någonsin bevisas att gud, såsom heliga skrifter skriver, existerar så är det ganska troligt en vetenskapsman som lyckas. Å ni kan ju vara glada att ännu har ingen vetenskapsman lyckats bevisa att det INTE existerar något efter döden, vilket ju är vad alla religiösa texter vilar tungt på.

Så än idag lever vi med massor av påståenden som ingen klarat av att bevisa eller motbevisa med vetenskapliga metoder.

Anonym sa...

Hej och tack för alla vänliga (och någon ovänlig) kommentarer.
Jag är tacksam för allt som "vetenskapen" har hjälpt oss människor att hantera. Inte minst inom medicinen. Jag har absolut ingenting emot vetenskap.
Vad jag vänder mig mot är uttrycket "vetenskapen säger" för att döda vidare samtal. Jag vänder mig mot att man använder det argumentet som att den slutliga, odiskutabla, eviga, oföränderliga sanningen har framträtt.
Vilket i och för sig är samma förhållningssätt som påpekas i de flesta kommentarerna.
mvh Peter

pelle sa...

Vetenskap är bara en modell.
Den modellen som för närvarande inte har bevisats felaktig.
Kort sagt kan man säga at med vetenskap kan man bara bevisa att gud finns, man kan aldrig bevisa att han inte finns.

Anonym sa...

Sant att man inte kan bevisa att gudomligheter inte finns, men det är relativt enkelt att bevisa att alla tillgängliga bevis för att gudomligheter finns är felaktiga.

Fler och fler gudsbevis raseras i grunden ju mer vetenskapen får chansen att titta lite närmare på dem.

Ett klassiskt exempel på detta är alla prylar som sägs ha anknytning till gamla händelser. Nästan alla prylar har vid analyser visat sig vara förfalskningar gjorda många år senare än de påstås vara.

Pelle sa...

Vetenskap kan heller aldrig bevisa ex att något är ofarligt, ex mobil strålning. Med vetskap kan man bara bevisa att ex mobil strålning är farligt. Men med den insikten kan man dra slutsatsen att om mobilstrålning inte är bevisat farligt är det ofarligt.

Anonym sa...

Hahaha, författaren till den här bloggen hör nog inte till oss med högre utbildning. Håller med många tidigare kommentarer. Att man har fått reultat som antyder att man har fått en partikel att röra sig snabbare än ljuset visar med all önskvärd tydlighet på förträffligheten med naturvetenskapens ideal. Inga gamla teorier är värda mer än att dom revideras när vi får ny empirisk kunskap. Tänk den dag religionen går samma öde till mötes, då slipper vi kanske bli länkade till den här sortens puckobloggar när vi läser nättidningen?

Anonym sa...

Missuppfattningarna kring den vetenskapliga teorin är tyvärr många bland de som inte har satt sig in i den. Exempelvis det där med bevisbördan. Det är omöjligt att någonsin bevisa att något _inte_ existerar. Just därför bygger den vetenskapliga teorin på att den som påstår att något förhåller sig på ett visst sätt åläggs att visa att den hypotesen sannolikt överensstämmer med verkligheten. Vänder vi på det konceptet betyder det att vi alltid måste tro på allt som någon påstår, oavsett hur vansinnigt det verkar, eftersom vi omöjligt kan bevisa dess felaktighet. Således förhåller det sig så att så länge ingen kan bevisa att gud eller en högre makt finns så är det rimligt att anta att motsatsen föreligger.

Många religiösa opponerar sig då och hävdar att gud till sin natur inte låter sig iaktas eller något liknande. Dock är det naturligtvis så att om ett fenomen, exempelvis gud, existerar och detta fenomens existens på något sätt kan påverka oss så kan detta fenomen också observeras. Om det inte kan påverka oss och därmed observeras blir frågan ointressant, för vad spelar det för roll om det finns en gud som inte på något sätt spelar någon roll för våra liv?