7 sep. 2011

Rötter 2011 – glädje och gemenskap!

Rapport i finska Krisgsropet

Frälsningsarméns Rötter-kongress anordnades i Piispala i Kannonkoski under midsommarveckoslutet

Som gästtalare hade vi Peter och Rut Baronowski, löjnanter från Sverige som är bekanta för många av oss genom sina många tidigare besök. De arbetar för tillfället som ledare för Frälsningsarmén i Lettland.

Våra egna ledare, kommendörerna Dick och Vibeke Krommenhoek, samt chefssekreteraren, överstelöjtnant Arja Laukkanen innehade också mötesansvar.

Den heliga anden berörde starkt deltagarna under de gemensamma samlingarna – det kändes som om tiden hade stannat då vi upplevde Herrens godhet!

Ett mångsidigt seminarieprogram, konstgrupper, körsång och orkester gav många tillfällen till samvaro, icke att förglömma mölkkyspelet och simningen.

Se fler bilder

Inga kommentarer: