17 sep. 2011

”Legalisering skapar alltid mer missbruk"


Gustav Gabrielsson skriver i Svenska Dagbladet:

"Återigen presenteras det märkliga argumentet att andra droger som är tillåtna utgör en större risk för skador. Men det som forskningen entydigt visar är att desto fler människor i samhället som nyttjar preparat och desto mer socialt accepterat det är, ju större andel utvecklar missbruk och beroende. Att då tillåta ytterligare en drog som cannabis leder till att ett flertal kommer att få en lite trevligare fredagskväll med sina vänner, samtidigt som en mindre andel individer offras. Den gruppen kommer att utveckla ett missbruk som allvarligt kommer att försämra deras livssituation samt utgöra en ständig källa till oro och hot för anhöriga. Därför är legalisering inte ett etiskt riktigt beslut.
Enkelt uttryckt så driver de som företräder en legalisering av narkotika linjen att vi kan offra en minoritet för att majoriteten skall få ha det roligare."

Inga kommentarer: