16 sep. 2011

rupebas morgonkoll den 16 september

rupebas morgonkoll

Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt
Hemmets Vän - "Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt och medverkar till att betala kyrkans omkostnader och beroendet av frivilligt insamlade medel minskar. En kyrka som byggdes genom stora uppoffringar och mycket bön, blir nu estrad för artister som hånar vår tro och lovprisar det djävulska, skriver Stanley Sjöberg och uppmanar samtal och bön i mindre grupper i hemmen."

På tal om anpassning
Världen idag - "Att Christer Sturmark vill röka fredspipa är förståeligt, eftersom anpassningen sker helt på hans villkor. Det bör sägas att det finns anledning att värna ett gott samtalsklimat. Absolut! Men det är sorgligt när företrädare för kyrkan är beredda att kompromissa bort allt det som är kristen tro. Det är ett tecken i tiden. Viljan att vara alla till lags och att bli som den omgivande kulturen är större än troheten mot uppdraget. Man måste ju inte tycka precis likadant för att respektera varandra."

Bibelkunskapen sjunker i församlingarna
Dagen - "Dagen frågade flera bibellärare om de märkt någon skillnad i bibelkunskap bland elever förr och nu. "Ja", svarade flera. Samtidigt som bibelkunskapen i församlingar tycks gå ned, söker sig allt fler nykristna till bibelskolor för att få en stabil trosgrund."
Trampolin inte bra idé
Stefan Gustavsson i Världen idag - "Hur ska man predika? Alla sätt är bra, utom de dåliga. Tyvärr finns det ganska många sätt som hör till de dåliga. Vana kyrkobesökare vet. Här tre exempel:
Trampolin-modellen, som innebär att predikanten tar sitt avstamp i bibeltexten för att sedan aldrig återvända dit. Eller anekdot-modellen, som innebär att tiden fylls med underhållande berättelser. Eller kanske den vanligaste: herrarnas fria åkning (som det visst tidigare kallades) när man hoppas Anden ska kompensera den egna bristen på förberedelse.
"

Inga kommentarer: